Historické romány

DRAHOMÍRA
 
 
Drahomíra se po smrti svého muže knížete Vratislava dostane do ostrého sporu s tchyní Ludmilou. Osamocená kněžna nese velmi nelibě Ludmilin vliv na jejího syna Václava. Prudkou zášť, která ji sžírá, dokáže zmírnit jen láska k dávnému příteli. Ovšem ani něžné city nezastaví plánovanou vraždu, která změní jak Drahomíru samotnou, tak i politiku v Čechách.
 
Rok vydání 2019, nakladatelství Alpress
 
 
 
 
 
 

S CEJCHEM ĎÁBLA

Když na Karlštejně vládla  Kateřina Bechyňová

Mladá Kateřina z Lažan je obdařena nadpozemskou krásou. Pochází z urozeného rodu a její věno je větší než by si mohl každý ženich přát. Snad i proto je stárnoucí Jan z Bechyně překvapen, jak rychle s jeho žádostí o ruku vyhověla. Vždyť zájemců musí být celé zástupy? Brzy po svatbě však začne vycházet najevo, že pod vlídnou tváří se skrývá temnota.

Rok vydání 2018, nakladatelství Alpress

 
 

DÍVČÍ VÁLKA

Někdy musí srdce ustoupit vyšším zájmům

Po smrti kněžny Libuše, která prosazovala rovnoprávnost mezi muži a ženami, se vše změní. V zemi vládne kníže Přemysl a u toho ženy nemají zastání. Vlasta, snoubenka ctihodného Ctirada, se marně snaží vést s knížetem rozumnou řeč. Když ji i její milý veřejně zostudí, plna hněvu a lítosti vyhlásí se svými věrnými válku mužům. Povede boj i její srdce?

Rok vydání 2017, nakladatelství Alpress

 

GUTA HABSBURSKÁ

Slabý král, mladá královna a mocný Záviš

Guta Habsburská stojí po boku Václava, Přemyslovce, kterým pro jeho strach ze tmy a koček nemálo českých pánů pohrdá, byť se má Václav brzy stát jejich králem. Guta si klade otázku, zda si takového manžela dokáže vážit. Ve chvíli, kdy její srdce konečně pookřeje, na scénu vstoupí šarmantní a tajemný Záviš z Falkenštejna. Karty jsou rozdány...

Rok vydání 2017, nakladatelství Alpress

 

DOUBRAVKA PŘEMYSLOVNA

Pohanské Polsko ji bude ležet u nohou

Doubravka Přemyslovna, dcera českého knížete,se má vdát za polského knížete Měška. Doubravka ho zná už od dětství a je jím pro jeho chrabrost i krásu uchvácena. Její nadšení trvá do doby, než dorazí na polský dvůr a zjistí, že pověsti o prostopášném Měškovi nepřeháněly. Měšek dá mladé nevěstě jasně najevo, že svých radovánek se nevzdá.

Rok vydání 2016, nakl. Alpres

 

 LÁSKA A MAJESTÁT

Po smrti Václava II. na trůn usedne jeho syn Václav III. Vládu mu komplikují nejen mocní čeští páni, ale i ženy z královského rodu, hlavně ambiciózní Eliška Přemyslovna. Brzy je mladá princezna ve dvojím ohni: láká ji moc, ale svazuje ji láska. Bude ochotná vzdát se citu na cestě za majestátem? Příběh o lásce, nenávisti a touze po moci vychází ze skutečných událostí.

Rok vydání 2015, nakl. Alpres

 

 

KNĚŽNA IDA

Idu otec přesvědčí, aby se vdala za Spytihněva, syna českého knížete. Když dojde k nahodnému setkání příštích snoubenců, Ida Spytihněvovi podlehne a otěhotní. Mladík netuší, že dívka, s níž se pobavil na jednu noc, je z mocného rodu Wettinů. Její otec trvá na sňatku a Spytihněv svolí. V Čechách zuří protiněmecká a Ida se jen modlí, aby dítě nebyla dcera.

Rok vydání 2015, nakl. Alpress

 

 

UVĚZNĚNÁ KRÁLOVNA

Italská princezna Emma se má provdat za krále Lothara I., on však o nevěstu nejeví zájem. Intriky jeho bratra donutí princeznu k útěku. Cestou na královský dvůr se Emma setká s okouzlujícím synem českého knížete, ten ji bezpečně a bez postranních úmyslů doprovází k Lotharovu dvoru. Jenže Emma cítí, že silné přitažlivosti svého průvodce neodolá…

Rok vydání 2014, nakl. Alpress

 

 

HŘÍŠNÁ KRÁLOVNA

Konstancie, princezna z uherského královského rodu, se vdá za Přemysla Otakara I.
Přestože je manželem oslněna, na Pražském hradě se dobře necítí. Přemysl pro ni nemá čas ani dost pochopení. Její snaha, aby získala královu pozornost, končí neúspěšně. Nešťastná Konstancie se zamiluje do jiného muže a pro svou lásku se chce všeho vzdát. To ji může stát život…

 

Rok vydání 2013, nakl. Alpress

 

BÍLÁ PRINCEZNA

Na Pražský hrad přijede Kunhuta Štaufská, nevěsta pro kralevice Václava. Kvůli jejímu vzhledu jí přezdívají Běluška. Od prvního momentu je ženichem oslněna, ale vycítí, že ona ho vůbec nezaujala. V cizím prostředí se dívka stane snadným cílem intrik, dokonce je nařčena i z vraždy. Bude jen na Václavovi, zda ji ochrání a zda se pro ni najde místo v jeho srdci.

Rok vydání 2013, nakl. Alpress

 

 

PRINCEZNA VERONSKÁ 

Biagota je zaslíbena knížeti Václavovi, který si pro ni přijdede do Verony i s družinou. Vinou mocenských zájmů však z chystaného sňatku sejde, a tak je provdána za Václavova bratra Boleslava. Až v jeho sídle si princezna uvědomí, jak těžké bude probít se skrz masku lhostejnosti a tvrdou slupku bojovníka k jeho srdci.

Rok vydání 2012, nakl. Alpress

 

 

ÚNOS UROZENÉ PANNY 

Budoucí kníže českého království Břetislav je nucen vybrat si nevěstu. Volba padne na Jitku, babenberskou dědičku, která je ukryta v kláštěře. Mladík dívku nikdy neviděl, přesto se odhodlá k jejímu únosu. Jenže Břetislav z kláštěra unese dvě dívky a ve víru událostí nedokáže uričit, která z nich je pravá dědička. Pronásledován zrádci, svědomím i touhou se vrací do Čech a stojí před rozhodnutím, zda dá přednost rozumu, nebo citu.

Rok vydání 2011, nakl. Alpress

 

 

 NEVĚSTA ŽELEZNÉHO KRÁLE

Po bezdětném manželství se zestárlou chotí Markétou pomýšlí král Přemysl Otakar na právoplatného dědice českého trůnu. Na první pohled se zamiluje do dcery uherského krále a vyrazí se slavnostním průvodem na hrad Děvín žádat o její ruku. Odměřená kráska ho stejně jako předešlé nápadníky odmítne a králi nezbude než hledat jinde. Z Děvína však s prázdnou přece neodejde...

Rok vydání 2010, nakl. Alpress

 

ZATOULANÁ KRÁLOVNA

Rok po svatbě s Violou Těšínskou je král Václav III. zavražděn a královna vdova zůstane uprostřed bitev o uvolněný trůn zcela bez prostředků. S rozhodnutím, které hraničí s vlastizradou, prchá za hranici českého království. Zde ji však vypátrá její dávná láska - Petr z Rožmberka. I přes Violino zdráhání jsou oba na dobré cestě v sobě probudit dlouho skryté city, ovšem tajemství, jež je nucena královna vdova střežit i za cenu svého života,  mezi ně staví zeď. Petr stojí před vážnou otázkou: Jak zůstat věrný svému králi a zárověň odpustit Viole její zradu a odolat žáru citu?

ALPRESS 2009

 

ČAS ŽÍT, ČAS MILOVAT

Historická romance zasazená do Čech na počátku 14. století. Sleduje osudy mladé Doubravky, která se brání domluvenému sňatku. Jako příslušnice vyšší šlechty má být provdána co nejvýhodněji, a proto volba padne na Vítka z Tejřova. Mezi mladou dvojicí to od začátku jiskří, přesto se oba brání hlubšímu citu. Ve víru temných událostí, do nějž jsou oba hlavní aktéři vtaženi, k sobě nakonec úzce přilnou. Společně pak odhalí tajemství, s nímž je Doubravka svázána a pokusí se zamezit zločinu, který může dívku stát život

 

Rok vydání 2008,  nakl. Mladá fronta.

 

A NEBE TRUCHLILO

Romantický příběh z českých dějin, napsaný v nejlepších tradicích tohoto žánru, se odehrává začátkem 14. století. Mladá princezna Eliška po předchozím zklamání již nedoufá, že by se znovu zamilovala. Avšak když potká Walrama, mladého lucemburského šlechtice, který je tolik podobný Eliščině tragicky zesnulé lásce, neodolá a snaží se s ním sblížit. Mladík je sice princezninou krásou uchvácen, má však obavy, že by se stal pouhým stínem její předchozí lásky. A tak i když se Eliška rozhodne pohřbít svou minulost, nebude vztah milenců jednoduchý. Jeho budoucnost je předurčena jejich povahami a bude ovlivněna i kolem plynoucími historickými událostmi

Rok vydání 2005, nakl. Baronet

 

BŮH ZEMŘEL, KDYŽ SE NARODILI

Rok 1278, král železný a zlatý, Otakar II., umírá v bitvě na Moravském poli. Zanechává po sobě královnu vdovu Kunhutu a teprve sedmiletého syna Václava. Poručníkem mladého nástupce trůnu se stává jeho strýc Ota Braniborský. Pět let pod vládou tohoto muže skomírá česká země. Václava vězní strýc na hradě Bezdězu, odkud jej převáží nejprve na Žitavu, do Berlína a nakonec do Špandavy.
Po vlkých ústupcích, v r. 1283, vychází mladý Václav z vězení. Usedá na trůn po boku Guty Habsburské. Není však v silách nového krále získat si obdiv a respekt svých leníků. Má podlomené zdraví a strach ze tmy a koček. Kdo si bude vážit takového krále? Záviš z Falkenštejna, který se o dva roky později stává manželem Václavovy matky? Falkenštejn je bohatý, obdivuhodný a vlivný. Václav se v něm vidí. Dokonce jej nechává do r. 1288 za sebe vládnout. Pro svou moc má však úspěšný český velmož i řadu nepřátel. Mezi nimi je i česká královna Guta. Sedm let trvá Václavovi II., nyní zkušenému panovníkovi, než se nechá přesvědčit o Závišově nepohodlnosti.
R. 1290 pro něj připraví past. Ve své malé obezřetnosti a ješitnosti se Záviš lapí a je před hradem Hlubokou zavražděn na příkaz svého dávného obdivovatele - Václava II.
Ale ani tehdy, když se Václav II. zbavuje největšího nepřítele, ani tehdy se osud nad tímto českým králem nesmiluje. Devět let po smrti Závišově zaplatí Václav krutou daň..

Rok vydání 2001, nakl. Agave